Redusert bemanning

Vi har redusert bemanning i uke 30 - 31 og 32 grunnet ferieavvikling.

29.06.2020 10.09