Vi kan hjelpe deg!

Siden er under utarbeidelse og er noe mangelfull!

Porten går ikke opp og har motor:

 1. Er fjernkontroll ok? Test med en annen om du har flere.
 2. Lite strøm på fjernkontroll? Bytt batteri.
 3. Er det strøm til motor? Sjekk sikring.
 4. Virker det som motor starter men ikke klarer å løfte port? Sjekk om pakning er fryst fast i gulv.
 5. Virker det som motor starter men ikke klarer å løfte port? Kan være fjær brudd / knekt fjær eller deffekt vire.
 6. Motor går men tar ikke med seg porten? Kan være at motor er frikoblet fra porten. Se brukermanual til motor.
 7. Hvis du har nødåpner utvendig, benytt denne for å komme inn i garasje eller annen inngang.
 8. Eventuelt kontak oss på 930 16 500 eller post@portassistanse.no

Porten går ned men stopper på vegen og returnerer:

 1. Det er mest sannsynlig sikkerheten på motoren som slår inn, kan være flere årsaker.
 2. Porten treffer noe på veg ned? Fjern hindring.
 3. I mange tilfeller er det snø som ligger på gulvet slik at port ikke går helt ned.
 4. Porten går tregt, motor tror port treffer noe? Smøre port, (se tips under vedlikehold).
 5. Porten går tregt på grunn av at det er smurt med greas / fett i skinner? Vask dette bort med eks. whit-sprit eller tilsvarende.
 6. Trinser i skinner er deffekt.
 7. Trinser til vire er deffekt.
 8. Det har vært bevegelse i bygget etter montasje (tørket tre??) (tele bevegelse??)? Krever ny justering av port / motor.
 9. Tele kan ha løftet deler av gulvet slik at porten ikke kommer helt til endeposisjon.
 10. Eventuelt kontak oss på 930 16 500 eller post@portassistanse.no