Vedlikehold av garasjeport:

Siden er under utarbeidelse, men her er noen enkle generelle tips:

  1. Smør alle bevegelige deler med en tynn pennetrerende olje, eks. WD40, CRC 556, eller tilsvarende tynn olje.
  2. IKKE benytt fett / greas, dette stivner når det blir kalt og fører til att port går tregt.
  3. Stål porter bør vaskes utvendig noen ganger i året.
  4. Treporter behandles etter hvilket tre som er benyttet, men kan generelt oljes eller males.
  5. Sørg for at der er god lufting i garasje, er den for tett blir det fukt og kondens, dette reduserer levetid på motor og annet som oppbevares i garasje.
  6. Sjekk at ikke vire er slitt, skadet, fliset eller rustet, da bør de byttes.
  7. Sjekk og lager på de 4 stk trinser som vire går over, er de slitt så ødelegges vire, konsekvens av vire som går av, se kommentar i rødt.
  8. Strekk fjærer som ligger oppe ved tak skinner bør skiftes ved intervaller etter hvor mye porten er brukt, men gjerne med ca. 5-10 års intervall. Hvis de har noe deformasjon, skift umiddelbart. ER VELDIG FARLIG OM DE RYKER, DE KAN GJØRE STOR SKADE PÅ FOLK OG DET SOM ER I GARASJEN!
  9. Er du i tvil. kontakt oss for en profesjonell service. 930 16 500 eller post@portassistanse.no