Vi anbefaler ALLTID å ta kontakt med oss FØR du bygger garasjen!

Mål skjema Mål skjema Mål skjema Mål skjema Mål skjema Klikk på bilde

A: Lysmål bredde i mm

B: Lysmål høyde i mm

C: Innvendig tak høyde i mm

D: Sidebredde i mm

E: Sidebredde i mm

F: Lengde til Vegg / hindring i tak i mm

Viktige moment å være klar over før du bestiller garasjeport:

Ny garasjeport til eksisterende garasje:

 1. I Tromsø by med nærområdet anbefaler vi at vi tar en gratis befaring for måltaking. Det rimeligste er å kunne benytte en standard port størrelse. Dette er ofte mulig, selv om lysmålene dine ikke stemmer helt med standard mål, her kommer vår erfaring og kunnskap til sin rett.
 2. Vi kan veilede dere vedrørende type port, profiler, overflater, farger og eventuelt ekstrautstyr. Det er viktig å være oppmerksom på at utseende, profiler og farger kan påvirke prisen i betydelig grad. 
 3. Når det kommer til farge så bør man ta hensyn til at mørke farger ikke er heldig i kombinasjon med sol påvirkning. Jo større porten er jo mer påvirkes en mørk port av sol påvirkning.
 4. Vi lagerfører de mest vanlige størrelsene i Horisontal M profil, Woodgrain overflate og RAL 9016 Off-white farge.
 5. Vi har egne fast ansatte montører som også kan bistå med enklere ombygginger. Hvis det kreves større ombygginger kan vi være behjelpelig med å skaffe erfaren Byggmester som også vet hvordan innfestinger til portene skal bygges.
 6. Skriv gjerne noen ord til oss på e-post så tar vi kontakt: post@portassistanse.no eventuelt ring på 930 16 500.

Garasjeport til nybygg:

 1. Det er svært viktig når du bygger ny garasje å tenke på høyde på garasjeporten, dette om du har spesielle krav til fri gjennomkjørings høyde. Det finnes flere forskjellige beslags typer til de forskjellige port størrelsene, men det er ikke alle som gir fri gjennomkjørings høyde lik port høyde. Beslagene har også forskjellige krav til overhøyde (avstand fra oppgitt bestillingsmål høyde til underkant tak). 
 2. Hvor stor gjennomkjørings høyde du kan få avgøres av avstand mellom ferdig gulv og ferdig tak innvendig.
 3. Det er viktig å tenke på at fliser på gulv og eventuell nedlektring av tak for takplater påvirker hvor høy port du kan få inn. (her bommer dessverre en del som bygger først og så tar kontakt for port, da er det ikke sikkert du får plass til det du ønsker)
 4. Som på port til eksisterende garasje så er det svært mange forskjellige løsninger der vi kan bistå for å få en kvalitetsport fra Hørmann til en mest mulig fornuftig pris. Samtidig kan vi og levere eksklusiv skreddersøm for deg som vil ha det spesielle og til arkitekt tegnede boliger.
 5. Vi leverer og motorer med for eks. elektronikk for luftestilling, vi kan tilpasse elektronikken til motor slik at port kan betjenes av smart hus, direkte fra integrert knapp i bilen samt andre spesial løsninger.
 6. Vi leverer full pakke: Veiledning med råd og tips, vi har utstilling, lager tilbud, samt monterer dine Hørmann produkter. 
 7. Skriv gjerne noen ord til oss på e-post så tar vi kontakt: post@portassistanse.no eventuelt ring på 930 16 500.

Stav til port i lysåpning

Perfekt for port montasje

Her er det benyttet dobbel stav som går fra gulv til tak.

Dette er den beste måten og montere porten på, hvis staven er montert i vater så blir dette en enkel montasje der det ikke blir spenninger i skinnen til porten.

Perfekt for port montasje
N-beslag på vegg N-beslag på vegg N-beslag på vegg N-beslag på vegg N-beslag på vegg Viser hvordan en sideskinne for N-beslag går over lysåpning.

Også på Z og L beslag går sideskinne over lysåpning. Det er svært viktig at det er godt feste til de øvre boltene, det er de som tar opp spennet fra fjærene.

Murkant Murkant Murkant Murkant Murkant Her har vi bygd ny ramme på murkant, slik at port monteres i flukt med mur innvendig

Hvis muren din er slik på innersiden av garasje veggen så har du følgende valg:

 1. Lage omramming inne i lysåpning
 2. Kappe vekk muren slik at den flukter med innervegg
 3. Flytte portomramming inn i flukt med mur
Her må murkant sages bort eller bygges på

Hvis muren skal støpes med åpning like stor som lysåpning på porten, så kan ikke de 100 mm nærmest åpningen være tykkere enn veggen som kommer oppå muren.

Muren må da flukte helt med ferdig vegg både innvendig og i lysåpning.

Eventuelt så må lysåpning på mur lages 100 mm større enn lysåpning på vær side, totalt 200 mm.

Så kan det røyses dobbel stav i åpningen som porten festes i. Se annet bilde denne siden.

Klikk på bilde for større bild

Her må enten muren kappes, fore på med stav oppå muren eller lage ramme i lysåpningen.

Skjære bort mur eller bygge på ramme slik at den flukter med mur.

Hvis det bygges ny ramme så må den gå rundt hele åpningen, også over lysåpningen.