Vi anbefaler ALLTID å ta kontakt med oss FØR du bygger garasjen!

Mål skjema Mål skjema Mål skjema Mål skjema Mål skjema Klikk på bilde

A: Lysmål bredde i mm

B: Lysmål høyde i mm

C: Innvendig tak høyde i mm

D: Sidebredde i mm

E: Sidebredde i mm

F: Lengde til Vegg / hindring i tak i mm

Stav til port i lysåpning

Perfekt for port montasje

Her er det benyttet dobbel stav som går fra gulv til tak.

Dette er den beste måten og montere porten på, hvis staven er montert i vater så blir dette en enkel montasje der det ikke blir spenninger i skinnen til porten.

Perfekt for port montasje
N-beslag på vegg N-beslag på vegg N-beslag på vegg N-beslag på vegg N-beslag på vegg Viser hvordan en sideskinne for N-beslag går over lysåpning.

Også på Z og L beslag går sideskinne over lysåpning. Det er svært viktig at det er godt feste til de øvre boltene, det er de som tar opp spennet fra fjærene.

Murkant Murkant Murkant Murkant Murkant Her har vi bygd ny ramme på murkant, slik at port monteres i flukt med mur innvendig

Hvis muren din er slik på innersiden av garasje veggen så har du følgende valg:

  1. Lage omramming inne i lysåpning
  2. Kappe vekk muren slik at den flukter med innervegg
  3. Flytte portomramming inn i flukt med mur
Her må murkant sages bort eller bygges på

Hvis muren skal støpes med åpning like stor som lysåpning på porten, så kan ikke de 100 mm nærmest åpningen være tykkere enn veggen som kommer oppå muren.

Muren må da flukte helt med ferdig vegg både innvendig og i lysåpning.

Eventuelt så må lysåpning på mur lages 100 mm større enn lysåpning på vær side, totalt 200 mm.

Så kan det røyses dobbel stav i åpningen som porten festes i. Se annet bilde denne siden.

Klikk på bilde for større bild

Her må enten muren kappes, fore på med stav oppå muren, lage ramme i lysåpningen.

Skjere bort mur eller bygge på ramme slik at den flukter med mur.

Hvis det bygges ny ramme så må den gå rundt hele åpningen, og over lysåpningen.